متن کامل خبر


 
مشاور دفتر ریاست دانشگاه منصوب شد

خلاصه خبر: طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه، مهندس محمد زهرایی به سمت مشاور دفتر ریاست دانشگاه در امور دانش آموختگان منصوب شد.

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه، مهندس محمد زهرایی به سمت مشاور دفتر ریاست دانشگاه در امور دانش آموختگان منصوب شد.
در این حکم که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است : نظر به تجارب ارزنده علمی و شایستگی جنابعالی، به سمت مشاور دفتر ریاست دانشگاه در امور دانش آموختگان منصوب می شوید.
امید است با استعانت از پروردگار متعال و بر اساس برنامه های راهبردی دانشگاه، با تدبیر و عزم قوی، در کمک به ساماندهی امور مربوط به ارتباط و تعامل مستمر با دانش آموختگان مشاوره در امور مربوط به برنامه ریزی راهبردی در طرح تحول دانشگاه و مشاوره در امور تحول سازمانی و امور ساختار و تشکیلات پویا موفق و مؤید باشید.

30 آبان 1396 / تعداد نمایش : 254