متن کامل خبر


 
40 درصد از پژوهشگران غیر مقیم همکار در دانشگاه تربیت مدرس، به عنوان هیأت علمی جذب دانشگاه ها شدند

خلاصه خبر: بر اساس اعلام معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دانشگاه تربیت مدرس در بین بیش از 40 دانشگاه کشور جزء 5 دانشگاه برتر در زمینه اجرای طرح و پذیرش پژوهشگران ایرانی غیر مقیم در قالب دوره های پسا دکتری، فرصت مطالعاتی، برگزرای سخنرانی و کارگاه تخصصی بوده است و نزدیک به نیمی از متخصصان و محققین غیر مقیم همکار در دانشگاه تربیت مدرس به عنوان هیأت علمی در دانشگاه ها و پژوهشکده های معتبر کشور جذب شدند.

بر اساس اعلام معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دانشگاه تربیت مدرس در بین بیش از 40 دانشگاه کشور جزء 5 دانشگاه برتر در زمینه اجرای طرح و پذیرش پژوهشگران ایرانی غیر مقیم در قالب دوره های پسا دکتری، فرصت مطالعاتی، برگزرای سخنرانی و کارگاه تخصصی بوده است و نزدیک به نیمی از متخصصان و محققین غیر مقیم همکار در دانشگاه تربیت مدرس به عنوان هیأت علمی در دانشگاه ها و پژوهشکده های معتبر کشور جذب شدند.
طرح همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیر مقیم به دنبال امضای تفاهم نامه همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ( امور بین الملل بنیاد ملی نخبگان) با دانشگاه تربیت مدرس در حال اجرا است و بر اساس اعلام امور بین الملل بنیاد ملی نخبگان، دانشگاه تربیت مدرس به عنوان یکی از پایگاههای تخصصی برتر همکار در کشور برای حمایت از جذب متخصصان برجسته ایرانی شناخته شده و عملکرد قابل خوبی داشته است. تاکنون به میزان 40 درصد از پژوهشگران غیر مقیم همکار در دانشگاه تربیت مدرس به عنوان هیأت علمی در دانشگاه ها و پژوهشکده های مختلف جذب شده اند.
دانشگاه تربیت مدرس از آذرماه سال 94 تعداد 23 نفر پژوهشگر در قالب طرح همکاری با متخصصان ایرانی غیر مقیم در دوره های پسا دکتری (post doc) و فرصت مطالعاتی جذب و 14 مورد سخنرانی و کارگاه تخصصی توسط اندیشمندان غیر مقیم برگزار کرده که 57% این سخنرانی ها در دانشکده ی مهندسی مکانیک انجام شده است.
بر اساس اعلام معاونت پژوهشی دانشگاه از 20 پژوهشگر دوره های پسا دکتری، 8 نفر دوره ی خود را به اتمام رسانده و از 3 مورد فرصت مطالعاتی، 2 نفر در دانشکده علوم انسانی دوره را با موفقیت سپری کرده اند. دانشکده علوم پزشکی با 5 پژوهشگر بیشترین جذب پژوهشگر غیر مقیم دوره ی پسا دکتری را به خود اختصاص داده است.
گفتنی است طرح همکاری با متخصصان و پژوهشگران ایرانی غیر مقیم با هدف انتقال دانش، تجربه و ایده های فناورانه به کشور و همچنین ایجاد ارتباط مؤثر متخصصان ایرانی غیر مقیم با همتایان داخلی و مراکز علمی و فناوری منتخب توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان برنامه ریزی و در حال اجرا است. زمینه های انجام این طرح شامل برگزاری دوره های پسادکتری، فرصت مطالعاتی، همکاری به عنوان استاد مدعو و معین، برگزاری سخنرانی و کارگاه تخصصی، فعالیت فناورانه (شرکت های دانش بنیان)، اشتغال در شرکت های دانش بنیان، صنعتی و شرکت های زایشی دانشگاه ها و استادیار جوان می باشد. کلیه ی تسهیلات حمایتی اجرای دوره های نامبرده در دانشگاه ها و پژوهشکده های پایگاه تخصصی همکار در قالب تفاهم نامه همکاری توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان می باشد. دانش آموختگان دوره دکتری از یکی از 100 دانشگاه برتر دنیا، اساتید یکی از 100 دانشگاه برتر دنیا، متخصصان و کارآفرینان مراکز و شرکت های شاخص علمی و فناوری خارجی از جمله مخاطبان این طرح می باشند.

27 آبان 1396 / تعداد نمایش : 856