متن کامل خبر


 
پذیرش پیشنهاد در زمینه "مانیتورینگ آنلاین فرآیندهای تولید"

خلاصه خبر: دفتر پژوهش های کاربردی و فناوری دانشگاه در راستای حل نیاز فناورانه "مانیتورینگ آنلاین فرآیندهای تولید"، طرح های پژوهشی می پذیرد.

دفتر پژوهش های کاربردی و فناوری دانشگاه در راستای حل نیاز فناورانه "مانیتورینگ آنلاین فرآیندهای تولید"، طرح های پژوهشی می پذیرد.
دفتر پژوهش های کاربردی و فناوری دانشگاه در راستای حل نیاز فناورانه "مانیتورینگ آنلاین فرآیندهای تولید" از اساتید، متخصصان و صاحبان ایده دعوت می کند تا پیشنهادهای خود در زمینه مذکور را تا 28 آبان ماه جاری به این دفتر ارسال کنند.
علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و تکمیل فرم های مربوط جهت ارائه طرح های پژوهشی با دفتر پژوهش های کاربردی و فناوری دانشگاه (خانم فرهادی- داخلی 4135) تماس حاصل نمایند.

20 آبان 1396 / تعداد نمایش : 989