متن کامل خبر


 
برگزاری اولین نشست پژوهشگران ایرانی غیر مقیم در دانشگاه

خلاصه خبر: اولین نشست پژوهشگران ایرانی غیر مقیم 23 آبان ماه جاری در سالن شورای دانشگاه برگزار می شود.

اولین نشست پژوهشگران ایرانی غیر مقیم 23 آبان ماه جاری در سالن شورای دانشگاه برگزار می شود.
با حضور معاون امور بین الملل و تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اولین نشست پژوهشگران ایرانی غیر مقیم روز سه شنبه 23 آبان ماه از ساعت 10 تا 12 در سالن شورای دانشگاه برگزار می شود.

20 آبان 1396 / تعداد نمایش : 668