متن کامل خبر


 
انتصاب مدیران جدید گروه های آموزشی

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیران گروه های آموزشی مهندسی پلیمر، معماری سیستم های کامپیوتری و مهندسی کامپیوتر دانشگاه منصوب شدند.

طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیران گروه های آموزشی مهندسی پلیمر، معماری سیستم های کامپیوتری و مهندسی کامپیوتر دانشگاه منصوب شدند.
بر اساس احکام صادره، دکتر محمد حسین نوید فامیلی با رتبه علمی استاد به عنوان مدیر گروه مهندسی پلیمر دانشکده مهندسی شیمی و دکتر بهزاد اکبری با رتبه علمی استادیار به عنوان مدیر گروه معماری سیستم های کامپیوتری و مدیر گروه مهندسی کامپیوتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر منصوب شدند.
در بخشی از این احکام که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده استامید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای گروه، دانشکده و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.
همچنين رییس دانشگاه در نامه هایی جداگانه از دکتر احمدرضا بهرامیان مدیر پیشین گروه مهندسی پلیمر و دکتر سعید جلیلی مدیر پیشینگروه مهندسی کامپیوتر به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه های آموزشی مذکور تقدیر و تشكر كرد.

15 آبان 1396 / تعداد نمایش : 547