متن کامل خبر


 
درخشش دانشجوی دانشکده کشاورزی در همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی

خلاصه خبر: مهندس کمال الدین احمدی دانشجوی گروه حشره شناسی دانشکده کشاورزی در هشتمین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی که 10 و 11 آبان ماه سال جاری در دانشگاه گیلان برگزار گرديد، به عنوان"سخنران برتر " معرفی شد.

مهندس کمال الدین احمدی دانشجوی گروه حشره شناسی دانشکده کشاورزی در هشتمین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی که 10 و 11 آبان ماه سال جاری در دانشگاه گیلان برگزار گرديد، به عنوان سخنران برتر معرفی شد.
هشتمین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی به میزبانی دانشگاه گیلان و با همکاری مؤسسه پژوهشی کنترل بیولوژیک آفات و بیماری¬ های دانشگاه تهران، سازمان حفظ نباتات کشور، موسسه تحقیقات گیاه¬ پزشکی کشور، انجمن تولید کنندگان عوامل بیولوژیک ایران، پردیس دانشگاهی،شرکت گیاه و شرکت فناوری زیستی طبیعت گرا با هدف اطلاع رسانی و تبادل آخرین دستاوردهای علم کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی برگزار شد.
در اين همايش مهندس کمال الدین احمدی دانشجوی گروه حشره شناسی دانشکده کشاورزی سخنرانی خود با عنوان تحلیل اقتصادی برنامه کنترل بیولوژیک و شیمیایی در یک گلخانه تجاری رز را ارائه نمود که در واقع بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر یعقوب فتحی پور می باشد، که در حال اجرا است.
وي در اين همايش به عنوان سخنران برتر معرفي و موفق به دریافت لوح یادبود و جایزه نقدی شد.
دکتر نعیمی دبیر علمی این همایش نيز در سخناني با ارایه گزارشی از آمار و تعداد مقالات علمی ارسال شده به همایش اظهار داشت: از ۱۷۳ چکیده مقاله که برای همایش فرستاده شد،۱۲۳مقاله، حدود ۷۰% مقالات، پذیرفته و توسط ۷ دبیر تخصصی داوری شدند.
همچنین دکتر احد صحراگرد رئیس همایش و دکتر جلال جلالی سندی دبیر اجرائی این همایش هم به ترتیب در ارتباط با نقش دانشگاه ها در توسعه و رشد فعالیت های علمی و پژوهشی و روند برگزاری این همایش به سخنرانی پرداختند.

14 آبان 1396 / تعداد نمایش : 1569