متن کامل خبر


 
انتصاب مدیران جدید گروه های آموزشی

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه سم شناسی و مدیر گروه شناسایی و انتخاب مواد دانشگاه منصوب شدند.

طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه سم شناسی و مدیر گروه شناسایی و انتخاب مواد دانشگاه منصوب شدند.
بر اساس احکام صادره، دکتر ملیحه سودی با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه سم شناسی دانشکده علوم پزشکی و دکتر همام نفاخ موسوی با رتبه علمی استادیار به عنوان مدیر گروه شناسایی و انتخاب مواد دانشکده فنی و مهندسی منصوب شدند.
در بخشی از این احکام که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است: امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای گروه، دانشکده و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.
همچنين رییس دانشگاه در نامه هایی جداگانه از دکتر محمدجواد رسایی مدیر پیشین گروه سم شناسی و دکتر رضا میراسمعیلی مدیر پیشین گروه شناسایی و انتخاب مواد به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه های آموزشی مذکور تقدیر و تشكر كرد.

1 آبان 1396 / تعداد نمایش : 584