متن کامل خبر


 
کتاب عضو هیأت علمی دانشگاه در "مسابقه جستار كيفيت بازآفريني شهري" برگزیده شد

خلاصه خبر: کتاب دکتر مجتبی رفیعیان عضو هيات علمي دانشكده هنر و معماري دانشگاه به عنوان كتاب برتر "مسابقه جستار كيفيت بازآفريني شهري" برگزیده و حائز دریافت لوح افتخار گردید.

کتاب دکتر مجتبی رفیعیان عضو هيات علمي دانشكده هنر و معماري دانشگاه به عنوان كتاب برتر مسابقه جستار كيفيت بازآفريني شهري برگزیده و حائز دریافت لوح افتخار گردید.
كتاب نوسازي شهر لندن:حكمروايي،پايداري و اجتماع محوري؛ ترجمه دکتر مجتبی رفیعیان دانشیار گروه شهرسازي دانشكده هنر و معماري در دومین دوره رویداد ملی جستار کیفیت در تجربه‌های بازآفرینی شهری در بخش كتاب اثرگذار بر جريان فكري بازافريني شهري كشور، رتبه نخست را به خود اختصاص داد و ضمن معرفی به عنوان کتاب برتر با اهداء لوح تقدیر مورد تجلیل قرار گرفت.
گفتنی است دومین دوره رویداد ملی جستار کیفیت در تجربه‌های بازآفرینی شهری در چارچوب اندیشه ایران‌شهری با هدف نهادینه کردن مفهوم کیفیت در حیات مطلوب شهری، ۲۵ مهرماه با حضور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در سالن دکتر پاکدامن مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد.

تالیف عضو هیأت علمی دانشگاه

1 آبان 1396 / تعداد نمایش : 1038