متن کامل خبر


 
انتصاب معاون پژوهشی و فناوری دانشکده مهندسی شیمی

خلاصه خبر: با حکم رییس دانشگاه، دکتر احمدرضا بهرامیان به سمت معاون پژوهشی و فناوری دانشکده مهندسی شیمی منصوب شد.

با حکم رییس دانشگاه، دکتر احمدرضا بهرامیان به سمت معاون پژوهشی و فناوری دانشکده مهندسی شیمی منصوب شد.
در این حکم که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است:" بنا به پیشنهاد رییس دانشکده مهندسی شیمی و نظر به تعهد و شایستگی جنابعالی، به سمت معاون پژوهشی و فناوری دانشکده مذکور منصوب می شوید.
امید است با توکل به خداوند سبحان و بر اساس برنامه های راهبردی دانشکده و دانشگاه، با تدبیر و عزم قوی و مدیریت جهادی، در گسترش حوزه همکاری های تحقیقاتی و تعمیق فعالیت های پژوهشی و کاربردی دانشکده بکوشید و با ایجاد فضای صمیمیت و همدلی، در پیشبرد اهداف دانشگاه و اجرای وظایف تعیین شده در زیر نظر رئیس دانشکده، موفق و مؤید باشید."
همچنين دکتر احمدی در نامه اي جداگانه از دکتر سمیره هاشمی نجف آبادی به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده مهندسی شیمی تقدیر و تشكر كرد.

25 مهر 1396 / تعداد نمایش : 1102