متن کامل خبر


 
تجمع ضد استکباری دانشگاهیان با طنین شعار مرگ بر امریکا

خلاصه خبر: دانشگاهیان تربیت مدرس در اعتراض به سخنان سخیف دو روز پیش رییس جمهوری آمریکا علیه دولت و ملت ایران، فریاد اعتراض سر می دهند.

دانشگاهیان تربیت مدرس در اعتراض به سخنان سخیف دو روز پیش رییس جمهوری آمریکا علیه دولت و ملت ایران، فریاد اعتراض سر می دهند.
دانشگاهیان تربیت مدرس امروز (23 مهرماه) بعد از نماز ظهر و عصر در کنار مقبره شهدا گمنام، با سردادن شعار «مرگ بر آمریکا» فریاد ضد استکباری خود را در اعتراض به سخنان نسنجیده رییس جمهوری آمریکا علیه دولت و ملت ایران فریاد می زنند.

23 مهر 1396 / تعداد نمایش : 747