متن کامل خبر


 
قطع درختان خشک شده ی دانشگاه

خلاصه خبر: حدود 10 اصله از درختان سپیدار (تبریزی) خشک شده ی محوطه دانشگاه که احتمال شکستن و سقوط آنها در مواجه با بادهای شدید وجود داشت، قطع شدند.

حدود 10 اصله از درختان سپیدار (تبریزی) خشک شده ی محوطه دانشگاه که احتمال شکستن و سقوط آنها در مواجه با بادهای شدید وجود داشت، قطع شدند.
مدیریت امور اداری دانشگاه، به منظور جلوگیری از خطرات احتمالی شکستن و واژگون شدن درختان خشک شده برای عابرین و ممانعت از بروزخسارت به وسایل نقلیه، ساختمان ها و معابر، حدود 10 اصله از درختان سپیدار خشک شده محوطه دانشگاه را قطع کرد.
گفتنی است درخت سپیدار که با نام تبریزی و صنوبر نیز شناخته می شود دارای عمری کوتاه است. سپیدار اگر درست کاشته نشود، در معرض باد های شدید واژگون شده و اگر هنگام کاشت فاصله ی صحیح آن با تاسیسات شهری رعایت نگردد، به دلیل دارابودن ریشه های سطحی، گسترده و تهاجمی به سیستم های لوله های درون زمین صدمه وارد می کند. البته چوب این درخت مصارف صنعتی فراوانی دارد و به همین دلیل در برخی نواحی مورد کشت قرار می‌گیرد.

22 مهر 1396 / تعداد نمایش : 1156