متن کامل خبر


 
انتصابات جدید در مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه

خلاصه خبر: طی احکامی اعضای شورای تخصصی گروه "مطالعات و مشاوره مدیریت فناوری اطلاعات" مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه منصوب شدند.

طی احکامی اعضای شورای تخصصی گروه "مطالعات و مشاوره مدیریت فناوری اطلاعات" مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه منصوب شدند.
بر اساس احکام صادره از سوی دکتر شعبان الهی رئیس مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه ، دکتر مهدی شامی زنجانی، دکتر علی شایان و دکتر علی یزدیان برای مدت یک سال به عنوان عضو شورای تخصصی گروه "مطالعات و مشاوره مدیریت فناوری اطلاعات" مرکز مذکور منصوب شدند.
گفتنی است مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه تربیت مدرس در سال 1391 به منظور پاسخگویی به نیازهای پژوهشی، مشاوره مدیریت و آموزش حرفه‌ای مدیران ارشد تأسیس گردیده و با داشتن 14 گروه پژوهشی فعالیت می کند.

17 مهر 1396 / تعداد نمایش : 704