انتصاب‌ها


 


انتصاب و ابقاء مدیران گروه های آموزشی
طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، سرپرست گروه جنگلداری منصوب و سرپرست گروه آمار کاربردی و مدیر گروه مرتعداری در سمت خود ابقا شدند.
 ١٣٩٦/٠٣/٢٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب مدیران جدید گروه های آموزشی
طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه هوا فضا و مدیر گروه زبانشناسی دانشگاه منصوب شدند.
 ١٣٩٦/٠٣/١٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
معاون پژوهشی و فناوری واحد بین الملل دانشگاه منصوب شد
با حکم رئیس دانشگاه، دکتر سید مرتضی ضمیر به عنوان معاون پژوهشی و فناوری واحد بین الملل دانشگاه منصوب شد.
 ١٣٩٦/٠٣/١٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
مسئول کمیته تخصصی گروه کشاورزی و سایر گروه های تحصیلی اداره کل بورس وزارت علوم منصوب شد
از سوی معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان، دکتر مسعود شمس بخش عضو هیأت علمی دانشگاه به عنوان مسئول و دبیر کمیته تخصصی گروه کشاورزی و سایر گروه های تحصیلی (غیر از گروه فنی و مهندسی) اداره کل بورس و اعزام دانشجویان سازمان مذکور منصوب شد.
 ١٣٩٦/٠٣/٠٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
معرفی مدیر پژوهشی به عنوان نماینده دانشگاه تربیت مدرس برای برنامه ارتقاء بین المللی
از سوی رئیس دانشگاه دکتر علی جعفریان دهکردی به عنوان نماینده دانشگاه تربیت مدرس برای اجرای پروژه ارتقاء پنج دانشگاه برتر کشور به سطح تراز بین المللی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معرفی شد.
 ١٣٩٦/٠٣/٠٧ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>