انتصاب‌ها


 


انتصاب و ابقاء مدیران گروه های آموزشی
طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه آموزش بهداشت منصوب و مدیران گروه های آموزشی اقتصاد کشاورزی و آبیاری و زهکشی در سمت خود ابقا شدند.
 ١٣٩٦/٠٢/٢٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
مدیر توسعه و انتقال فناوری پارک علم و فناوری منصوب شد
با حکم رییس دانشگاه، دکتر مسعود ابراهیمی کچوئی به عنوان مدیر توسعه و انتقال فناوری پارک علم و فناوری مدرس منصوب شد.
 ١٣٩٦/٠٢/١٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب مدیر مسئول فصلنامه دانشکده مهندسی شیمی
دکتر مهدی رزاقی کاشانی، از سوی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه به‌عنوان مدیر مسئول فصلنامه " پژوهش های کاربردی در مهندسی شیمی و پلیمر مدرس" منصوب شد.
 ١٣٩٦/٠٢/١٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
معاون علمی دانشکده مهندسی مکانیک ابقاء شد
با حکم رئیس دانشگاه، دکتر اکبر علی بیگلو به عنوان معاون علمی (آموزشی،پژوهشی) دانشکده مهندسی مکانیک ابقاء شد.
 ١٣٩٦/٠١/٢٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
مدیر مسئول دوفصلنامه "جامعه شناسی تاریخی" منصوب شد
دکتر علی ساعی ، از سوی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه به مدت 5 سال به‌عنوان مدیر مسئول دوفصلنامه جامعه شناسی تاریخی منصوب شد.
 ١٣٩٦/٠١/٢٩ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 صفحه بعدی >>